JCB JS 160W

JCB - Անվավոր էքսկավատորներ

Քաշ 17.5 т
Ստանդարտ անվադողեր 10.00-20
Աշխատանքային շերեփի ծավալ 0,7 м³
Սլաք VA
Շարժական նետի աշխատանքային երկարություն 9,35 м
Փորման խորություն 6,1 м
Աշխատանքային շերեփի հզորություն 90 кН
Շարժիչի արտադրողականություն Isuzu
Շարժիչի մոդել 4 JJIX
Շարժիչի հզորություն 92 кВт
Աշխատանքային ծավալ 2.999 л
Պտտման մոմոենտի մաքս․ ժամամանակ պտույտների քանակ 2200