JCB 540-170

JCB - Տելեսկոպիկ ամբարձիչներ

Անվանական բեռնաբարձման ծանրության կենտրոնում 4 т
Ստանդարտ անվադողեր 15.5-25
Բեռի ծանրության կենտրոնը 500 мм
Քարշակի տեսակը W
Շարժական նետի աշխատանքային երկարություն 9,04 м
Ծանրության կենտրոնում բեռնվածությունը 0.6 т
Ամբարձման բարձրությունը 16.7 м
Ծանրության կենտրոնում բեռնվածությունը 4 т
Քաշ 12.16 т
Շարժիչի արտադրողականություն Perkins
Շարժիչի մոդել 1104T
Շարժիչի հզորություն 74.6 кВт