JCB JS 180

JCB - Թրթուրավոր էքսկավատորներ

Քաշ 18.7 т
Աշխատանքային շերեփի ծավալ 0,9 м³
Թրթուրների լայնություն 700 мм
Շարժիչի արտադրողականություն Isuzu
Շարժիչի մոդել A 4 BG 1 TS 2
Շարժիչի հզորություն 72 кВт