JCB 4CX

JCB - Էքսկավատոր-ամբարձիչներ

Քաշ 8.178 т
Ստանդարտ անվադողեր 16.9-24
Աշխատանքային շերեփի լայնություն 2.33 м
Աշխատանքային շերեփի ծավալ 1.2 м³
Քարշակ A
Տրանսպորտային երկարություն 5.91 м
Տրանսպորտային լայնություն 2.36 м
Տրանսպորտային բարձրություն 3.54 м
Աշխատանքային շերեփի հզորություն 53,3 кН
Շարժական նետի աշխատանքային երկարություն 5.4 м
Փորման խորություն 4.32 м
Բեռնաթափման մաքս․ բարձրություն 2.69 м
Շարժիչի արտադրողականություն JCB
Շարժիչի մոդել 444
Շարժիչի հզորություն 81 кВт
Աշխատանքային ծավալ 4.4 л
Պտտման մոմոենտի մաքս․ ժամամանակ պտույտների քանակ 1300
Մաքս․ պտտող մոմոենտ 516 Нм
Մխոցների քանակը 4
Մխոցի տրամագիծը և քայլը 103x132 мм