JCB 3CX ECO

JCB - Էքսկավատոր-ամբարձիչներ

Технические данные

Քաշ 6.07 т
Ստանդարտ անվադողեր 12.5-18-10
Աշխատանքային շերեփի լայնություն 2 м
Տրանսպորտային երկարություն 5.54 м
Տրանսպորտային լայնություն 1.89 м
Տրանսպորտային բարձրություն 2.74 м
Աշխատանքային շերեփի հզորություն 36.85 кН
Շարժական նետի աշխատանքային երկարություն 3.99 м
Փորման խորություն 3.07 м
Բեռնաթափման մաքս․ բարձրություն 2.93 м
Շարժիչի արտադրողականություն Kohler
Շարժիչի մոդել k.A.
Շարժիչի հզորություն 55 кВт
Շարժիչի հզորություն 74 л/с
Աշխատանքային ծավալ 2.482 л
Մաքս․ պտտող մոմոենտ 300 Нм
Մխոցների քանակը 4
Մխոցի տրամագիծը և քայլը 88x102 мм
Արտանետումների մակարդակը IIIB/T4
Աշխատանքային շերեփի ծավալ ###