JCB 426ZX

JCB - Անվավոր ամբարձիչներ

Քաշ 12.85 т
Ստանդարտ անվադողեր 20.5 R25
Աշխատանքային շերեփի լայնություն 2.55 м
Աշխատանքային շերեփի ծավալ 2.1 м³
Ղեկային կառավարման տեսակը KL
Տրանսպորտային երկարություն 6.83 м
Տրանսպորտային լայնություն 2.48 м
Տրանսպորտային բարձրություն 3.34 м
Արագություն 40 км/ч
Բեռնաթափման մաքս․ բարձրություն 2.962 м
Արտաքին շրջադարձի տրամագիծ 5.79 м
Բեռնվածությունը 138 кН
Շարժիչի արտադրողականություն Cummins
Շարժիչի մոդել QSB6.7
Շարժիչի հզորություն 125 кВт
Աշխատանքային ծավալ 6.7 л
Պտտման մոմոենտի մաքս․ ժամամանակ պտույտների քանակ 2000
Շարժիչի հզորություն ###