JCB 436ZX

JCB - Անվավոր ամբարձիչներ

Քաշ 15 т
Ստանդարտ անվադողեր 20.5 R25
Աշխատանքային շերեփի լայնություն 2.74 м
Աշխատանքային շերեփի ծավալ 2.6 м³
Ղեկային կառավարման տեսակը KL
Տրանսպորտային երկարություն 7.169 м
Տրանսպորտային լայնություն 2.597 м
Տրանսպորտային բարձրություն 3.335 м
Արագություն 37.9 км/ч
Բեռնաթափման մաքս․ բարձրություն 3.7 м
Արտաքին շրջադարձի տրամագիծ 5.9 м
Բեռնվածությունը 176 кН
Շարժիչի արտադրողականություն Cummins
Շարժիչի մոդել QSB6.7
Շարժիչի հզորություն 133 кВт
Աշխատանքային ծավալ 6.7 л
Պտտման մոմոենտի մաքս․ ժամամանակ պտույտների քանակ 2000
Շարժիչի հզորություն ###