JCB 535-95

JCB - Տելեսկոպիկ ամբարձիչներ

Անվանական բեռնաբարձման ծանրության կենտրոնում 3.5 т
Ստանդարտ անվադողեր 15.5/80-24
Բեռի ծանրության կենտրոնը 500 мм
Քարշակի տեսակը W
Շարժական նետի աշխատանքային երկարություն 6,52 м
Ծանրության կենտրոնում բեռնվածությունը 0.5 т
Ամբարձման բարձրությունը 9.5 м
Ծանրության կենտրոնում բեռնվածությունը 3.5 т
Քաշ 7.98 т
Տրանսպորտային երկարություն 4.99 м
Տրանսպորտային լայնություն 2.29 м
Տրանսպորտային բարձրություն 2.49 м
Արագություն 32 км/ч
Շարժիչի արտադրողականություն Perkins
Շարժիչի մոդել 1104T
Շարժիչի հզորություն 74.6 кВт