JCB 535-125

JCB - Տելեսկոպիկ ամբարձիչներ

Անվանական բեռնաբարձման ծանրության կենտրոնում 3.5 т
Ստանդարտ անվադողեր 15.5-25
Բեռի ծանրության կենտրոնը 500 мм
Քարշակի տեսակը W
Շարժական նետի աշխատանքային երկարություն 8 м
Ծանրության կենտրոնում բեռնվածությունը 1.2 т
Ամբարձման բարձրությունը 12.5 м
Ծանրության կենտրոնում բեռնվածությունը 3.5 т
Քաշ 9.14 т
Շարժիչի արտադրողականություն Perkins
Շարժիչի մոդել 1104T
Շարժիչի հզորություն 74.6 кВт