JCB 527-58

JCB - Տելեսկոպիկ ամբարձիչներ

Անվանական բեռնաբարձման ծանրության կենտրոնում 2.7 т
Ստանդարտ անվադողեր 380/75 R20
Բեռի ծանրության կենտրոնը 500 мм
Քարշակի տեսակը HY
Շարժական նետի աշխատանքային երկարություն 3 м
Ծանրության կենտրոնում բեռնվածությունը 1.25 т
Ամբարձման բարձրությունը 5.8 м
Ծանրության կենտրոնում բեռնվածությունը 2 т
Քաշ 5.9 т
Տրանսպորտային երկարություն 4.42 м
Տրանսպորտային լայնություն 2.04 м
Տրանսպորտային բարձրություն 2 м
Արագություն 30 км/ч
Շարժիչի արտադրողականություն JCB
Շարժիչի մոդել EcoMax
Շարժիչի հզորություն 81 кВт
Շարժիչի հզորություն 109 л/с
Արտանետումների մակարդակը Stufe IV